Hoppa direkt till innehåll
email

Kontaktinformation

Felanmälan


Om du upplever problem med din internetanslutning är det viktigt att du gör en felanmälan hos din tjänsteleverantör. Det är de som är ansvariga för den tekniska supporten.
Så här går en felanmälan till:
 1. Kontakta din leverantör.
 2. Leverantören felsöker tillsammans med dig över telefon.
 3. Leverantören löser ditt problem eller finner att det eventuellt kan vara fel i accessnätet eller fastighetsnätet.
 4. Leverantören kontaktar stadsnätet för att göra felanmälan.
 5. Stadsnätet felsöker och lämnar besked till leverantören med felsökningsresultat. I förekommande fall så vidarebefordrar stadsnätet ärendet till fastighetsnätsbyggaren.
 6. Leverantören återkommer till dig med besked.
 7. Du hittar telefon och kontaktuppgifter till alla leverantörer nedan.
Om du upplever att din internethastighet är långsam så kan du testa den hos www.bredbandskollen.se...

Vill du anmäla en kabelskada?

 1. Kontakta din leverantör.
 2. Leverantören felsöker tillsammans med dig över telefon.
 3. Leverantören löser ditt problem eller finner att det eventuellt kan vara fel i accessnätet eller fastighetsnätet.
 4. Leverantören kontaktar stadsnätet för att göra felanmälan.
 5. Stadsnätet felsöker och lämnar besked till leverantören med felsökningsresultat. I förekommande fall så vidarebefordrar stadsnätet ärendet till fastighetsnätsbyggaren.
 6. Leverantören återkommer till dig med besked.
 7. Du hittar telefon och kontaktuppgifter till alla leverantörer nedan.
Om du upplever att din internethastighet är långsam så kan du testa den hos www.bredbandskollen.se

Vill du beställa en fiberuppkoppling?

Saknar du fiberuppkoppling till din fastighet ska du ta kontakt med nätägaren i din kommun och är du boende i Trollhättan tar du kontakt med Trollhättan Energi.
Du ska alltid felanmäla dina tjänster till din tjänsteleverantör om det inte gäller avgrävd/skadad fiberkabel.
Det finns dock ett antal saker som ofta är orsaken till problem som vi vill tipsa dig om innan du kontaktar din tjänsteleverantör.
 • Starta om all utrustning – från fiberkonverterare, din router, samt din TV-box (om problemet rör IPTV).
 • I vissa fall kan routern behöva vara strömlös i några timmar för att det ska börja fungera igen. Detta kan man snabba på genom att göra en fabriksåterställning av din router. Vet du inte hur man gör detta så finns det ofta instruktioner på tjänsteleverantörens hemsida.
 • Kontrollera att det inte är fel på några kablar. Om du har möjlighet, prova att byta kabel mellan fiberkonverteraren och din router. Kontrollera även att kabeln mellan fiberkonverterare och router sitter i rätt port på din router. Ofta är rätt port markerad med ”WAN”.
 • Om du har testat allt ovan och fortfarande inte har någon tjänst – koppla in en dator i en ledig port i fiberkonverteraren med en nätverkskabel. Om internet fungerar när du gjort detta, så är det högst troligt att din router behöver bytas ut.

Nedan ser du hur din fiberkonverterare ska se ut i normala fall

Om PWR dioden lyser rött konstant så rekommenderar vi att man gör en fabriksåterställning genom att hålla in resetknappen som finns på motsatt sida av LAN portarna (se bild) i c:a 15 sekunder. Om fel kvarstår felanmäl tjänst.
WAN dioden ska i normalfall lysa grönt. Om den lyser orange så tyder det på att någonting är fel med din utrustning alternativt fel på fiberkabeln. Prova att starta om fiberkonverteraren genom att dra ut strömkabeln. Om fel kvarstår felanmäl tjänst.