Hoppa direkt till innehåll
Felanmälan
Om du upplever problem med din internetanslutning är det viktigt att du gör en felanmälan hos din tjänsteleverantör. Det är de som är ansvariga för den tekniska supporten.
Så här går en felanmälan till:
Testa din fiberuppkoppling
  1. Kontakta din leverantör.
  2. Leverantören felsöker tillsammans med dig över telefon.
  3. Leverantören löser ditt problem eller finner att det eventuellt kan vara fel i accessnätet eller fastighetsnätet.
  4. Leverantören kontaktar stadsnätet för att göra felanmälan.
  5. Stadsnätet felsöker och lämnar besked till leverantören med felsökningsresultat. I förekommande fall så vidarebefordrar stadsnätet ärendet till fastighetsnätsbyggaren.
  6. Leverantören återkommer till dig med besked.
  7. Du hittar telefon och kontaktuppgifter till alla leverantörer nedan.

Om du upplever att din internethastighet är långsam så kan du testa den hos Bredbandskollen.

Vill du anmäla en kabelskada?

Om du grävt av din fiberkabel ska du ta kontakt med Trollhättan Energis kundservice.

Vill du beställa en fiberuppkoppling?

Saknar du fiberuppkoppling till din fastighet ska du ta kontakt med nätägaren i din kommun och är du boende i Trollhättan tar du kontakt med Trollhättan Energi.